1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de heer: ‘Ach heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3 Laat mij maar sterven, heer: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de heer zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’

Jona 4:6,7,9,10

NBV
de plant
NBV21
de boom

In een vroege versie van de NBV (Werk in Uitvoering) staat in Jona 4:6 dat God ‘een ricinusplant’ liet opschieten. Op het allerlaatste moment koos men voor de definitieve NBV alsnog voor het minder zakelijke en bekendere ‘wonderboom’. Maar de verwijzingen naar dit woord met ‘plant’ bleven staan in de tekst. Die passen we nu aan met ‘boom’.

Jona 4:9

NBV
verschrikkelijk (kwaad)
NBV21
Was ik maar dood!

In de brontekst staat dat Jona’s woede ‘tot de dood’ is. Door dit weer te geven met ‘verschrikkelijk (kwaad)’ zwakt de NBV het iets af. De keuze van NBV21 om dit wat sterker weer te geven, past bovendien bij wat Jona zegt in 4:8: hij wil liever dood zijn dan zo verder leven.

5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu liet de heer God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom?’ Jona antwoordde: ‘Ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood!’ 10 Toen zei de heer: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, 11 zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’

Heb jij de NBV21 al gereserveerd?

De NBV21 is de bijbelvertaling van de 21e eeuw. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.