1 Een psalm van David.

De heer is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

3 Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Psalm 23:6

NBV
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen
NBV21
ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

In Psalm 23:6 staat in het Hebreeuws een woord dat zowel ‘ik keer terug’ als ‘ik verblijf’ kan betekenen. Op het eerste gezicht ligt ‘ik verblijf’ het meest voor de hand. Die betekenis past het beste bij het beeld dat in het slot van deze psalm centraal staat: het beeld van de gastheer die zijn gast (de ik-persoon) aan tafel uitnodigt, verzorgt en beschermt. Waarom koos de NBV voor ‘ik keer terug’? Dat is omdat men een verband zag met vers 3, waar men wilde vertalen: ‘Hij brengt mij behouden terug.’ Dan zou er tussen vers 3 en vers 6 een mooie parallel ontstaan. Toch is dat niet gebeurd: in vers 3 kwam in de NBV uiteindelijk de gangbare vertaling ‘Hij geeft mij nieuwe kracht’ te staan. De optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ werd nog wel in een voetnoot bij de vertaling genoemd als mogelijk alternatief. Die voetnoot wordt echter geschrapt in de NBV21, omdat de optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ door vrijwel alle uitleggers afgewezen wordt. Daarmee komt de keuze voor ‘ik keer terug’ in vers 6 echter op losse schroeven te staan. Het verdient dan de voorkeur om ook hier te kiezen voor de meer gangbare vertaling met ‘ik verblijf’.

6 Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de heer

tot in lengte van dagen.

Heb jij de NBV21 al gereserveerd?

De NBV21 is de bijbelvertaling van de 21e eeuw. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.