Tweede boek

1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

Psalmen 42:1

NBV
-
NBV21
Tweede boek

Het bijbelboek Psalmen is een bundel van vijf boeken: Psalm 1–41, 42–72, 73–89, 90–106 en 107–150. In veel bijbelvertalingen zijn deze boeken van een opschrift voorzien, zoals Toelichting bij de teksten 53 bijvoorbeeld in de NBG-vertaling 1951 en de Willibrordvertaling. Deze opschriften hebben we nu ook geplaatst in de NBV21. Vandaar dat boven Psalm 42 staat: Tweede boek.

2 Zoals een hinde smacht

naar stromend water,

zo smacht mijn ziel

naar U, o God.

3 Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen

en voor God verschijnen?

4 Tranen zijn mijn brood,

bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

5 Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte,

juichend en lovend.

6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

7 Mijn ziel is bedroefd,

daarom denk ik aan U,

hier in het land van de Jordaan,

bij de Hermon, op de top van de Misar.

8 De roep van vloed naar vloed,

de stem van uw waterstromen –

al uw golven slaan

zwaar over mij heen.

9 Overdag bewijst de heer mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:

‘Waarom vergeet U mij,

waarom ga ik gehuld in het zwart,

door de vijand geplaagd?’

11 Mij gaat door merg en been

de hoon van mijn belagers,

want ze zeggen heel de dag:

‘Waar is dan je God?’

12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Heb jij de NBV21 al gereserveerd?

De NBV21 is de bijbelvertaling van de 21e eeuw. De NBV21 combineert al het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling die vertrouwd voelt en als nieuw. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.