Loflied

1 Op die dag zul je zeggen:

‘Ik zal U loven, HEER.

U bent woedend op mij geweest,

maar uw toorn is geweken, U troost mij.

2 God, Hij is mijn redder.

Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang,

want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,

Hij heeft mij redding gebracht.’

3 Vol vreugde zullen jullie water putten

uit de bron van de redding.

4 Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.

Maak alle volken zijn daden bekend,

verkondig zijn verheven naam.

5 Zing een lied voor de HEER,

machtig zijn zijn daden.

Laat heel de aarde dit weten.

6 Jubel en juich, inwoners van Sion,

want groot is de Heilige van Israël,

die in jullie midden woont.’

Loflied

1 Op die dag zul je zeggen:

‘Ik zal U loven, HEER.

U bent woedend op mij geweest,

maar uw toorn is geweken, U troost mij.

2 God, Hij is mijn redder.

Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang,

want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,

Hij heeft mij redding gebracht.’

3 Vol vreugde zullen jullie water putten

uit de bron van de redding.

4 Op die dag zullen jullie zeggen:

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.

Maak alle volken zijn daden bekend,

verkondig zijn verheven naam.

5 Zing een lied voor de HEER,

machtig zijn zijn daden.

Laat heel de aarde dit weten.

6 Jubel en juich, inwoners van Sion,

want groot is de Heilige van Israël,

die in jullie midden woont.’