1 En de HEER vervolgde:

2 ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren?
Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’

3 Job antwoordde de HEER:

4 ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik U antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond.
5 Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer,
tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

6 Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm:

7 ‘Sta op, Job, wapen je;
Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet.
8 Wil je mijn recht loochenen,
wil je Mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?
9 Is jouw arm zo sterk als die van God,
heb jij zo’n donderstem als Hij?
10 Tooi je dan met trots en waardigheid,
omkleed jezelf met eer en glorie.
11 Stort je razende woede over alles uit,
zie je een hoogmoedige – verneder hem,
12 zie je een hoogmoedige – buig zijn nek,
vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn.
13 Begraaf ze allemaal in het stof,
berg hen op in de onderwereld.
14 Wanneer je op eigen kracht zult winnen,
dan zal ook Ik je prijzen.

15 Zie Behemot, het beest dat Ik gemaakt heb, net als jou;
het eet gras als een rund.
16 Hoe krachtig zijn zijn lendenen,
hoe machtig de spieren van zijn buik!
17 Hij kan zijn staart rechten als een ceder,
de pezen van zijn dijen spannen zich in bundels.
18 Zijn botten zijn staven van brons,
zijn ribben stangen van ijzer.
19 Hij is een van Gods eerste meesterwerken,
tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard.
20 Zijn voedsel vindt hij in de bergen,
waar de dieren van het veld zich vermaken.
21 Hij strekt zich uit onder de lotusplanten,
hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras;
22 de lotusplanten hullen hem in hun schaduw,
de waterwilgen beschutten hem.
23 Onverschrokken bedwingt hij de rivier,
hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil in golft.
24 Wie kan oog in oog met hem staan
en een ring door zijn neus halen?

blog-afbeeldingen-1
25 Kun jij Leviatan met een haak op de kant trekken
en met een koord zijn tong beteugelen?
26 Kun jij een touw door zijn neus halen
en met een priem zijn kaak doorboren?
27 Zou hij jou bidden en smeken
en vriendelijke woorden tot je richten?
28 Zou hij een verbond sluiten met jou,
zodat jij hem voortaan als knecht kunt hebben?
29 Kun je met hem spelen als met een vogel,
hem aan een touw houden, voor je dochters?
30 Zal het vissersgilde over zijn prijs onderhandelen
en hem tussen de kooplieden verdelen?
31 Kun jij speren in zijn huid planten
en een harpoen door zijn kop steken?
32 Waag het eens hem aan te raken –
weet wel: het zou je laatste strijd zijn.
1 En de HEER vervolgde:

2 ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren?
Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’

3 Job antwoordde de HEER:

4 ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik U antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond.
5 Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer,
tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

6 Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm:

7 ‘Sta op, Job, wapen je;
Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet.
8 Wil je mijn recht loochenen,
wil je Mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?
9 Is jouw arm zo sterk als die van God,
heb jij zo’n donderstem als Hij?
10 Tooi je dan met trots en waardigheid,
omkleed jezelf met eer en glorie.
11 Stort je razende woede over alles uit,
zie je een hoogmoedige – verneder hem,
12 zie je een hoogmoedige – buig zijn nek,
vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn.
13 Begraaf ze allemaal in het stof,
berg hen op in de onderwereld.
14 Wanneer je op eigen kracht zult winnen,
dan zal ook Ik je prijzen.

15 Zie Behemot, het beest dat Ik gemaakt heb, net als jou;
het eet gras als een rund.
16 Hoe krachtig zijn zijn lendenen,
hoe machtig de spieren van zijn buik!
17 Hij kan zijn staart rechten als een ceder,
de pezen van zijn dijen spannen zich in bundels.
18 Zijn botten zijn staven van brons,
zijn ribben stangen van ijzer.
19 Hij is een van Gods eerste meesterwerken,
tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard.
20 Zijn voedsel vindt hij in de bergen,
waar de dieren van het veld zich vermaken.
21 Hij strekt zich uit onder de lotusplanten,
hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras;
22 de lotusplanten hullen hem in hun schaduw,
de waterwilgen beschutten hem.
23 Onverschrokken bedwingt hij de rivier,
hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil in golft.
24 Wie kan oog in oog met hem staan
en een ring door zijn neus halen?

25 Kun jij Leviatan met een haak op de kant trekken
en met een koord zijn tong beteugelen?
26 Kun jij een touw door zijn neus halen
en met een priem zijn kaak doorboren?
27 Zou hij jou bidden en smeken
en vriendelijke woorden tot je richten?
28 Zou hij een verbond sluiten met jou,
zodat jij hem voortaan als knecht kunt hebben?
29 Kun je met hem spelen als met een vogel,
hem aan een touw houden, voor je dochters?
30 Zal het vissersgilde over zijn prijs onderhandelen
en hem tussen de kooplieden verdelen?
31 Kun jij speren in zijn huid planten
en een harpoen door zijn kop steken?
32 Waag het eens hem aan te raken –
weet wel: het zou je laatste strijd zijn.