1 Een pelgrimslied.


Uit de diepte roep ik tot U, HEER,

2 Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.


3 Als U de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

4 Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag.


5 Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn woord,

6 mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.


7 Israël, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij Hem

is bevrijding, altijd weer.

8 Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.

1 Een pelgrimslied.


Uit de diepte roep ik tot U, HEER,

2 Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.


3 Als U de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

4 Maar bij U is vergeving,

daarom eert men U met ontzag.


5 Ik zie uit naar de HEER,

mijn ziel ziet uit naar Hem

en verlangt naar zijn woord,

6 mijn ziel verlangt naar de Heer,

meer dan wachters naar de morgen,

meer dan wachters uitzien naar de morgen.


7 Israël, hoop op de HEER!

Bij de HEER is genade, bij Hem

is bevrijding, altijd weer.

8 Hij zal Israël bevrijden

uit al zijn zonden.