Een opvallende wijziging in de NBV21 is de hoofdletters bij woorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest: U, Ik, Hij: De eerbiedshoofdletters.