Mijn Bijbel geeft mij houvast! Talloze mensen weten ervan te verhalen. In alle tijden is het ervaren. Wereldwijd wordt het beleefd. Dat je geraakt wordt door wat je leest of hoort. Dat een bijbelwoord precies inhaakt op wat er in jou omgaat. Je weet je gezien en begrepen. Het troost, beurt op, geeft richting, helpt verder. Het heeft een eigen kracht, een stille kracht zonder ophef, maar intussen is het sterker dan wat jou verlamt, verontrust, onderuit haalt. Overtuigender ook dan alle andere stemmen, vanbinnen en vanbuiten. Het is niet raar om te zeggen – ook al lijkt dat soms zo in een wereld waarin een persoonlijke God voor velen heeft afgedaan – dat je iets ervaart van het ongekende: dat de Levende zelf jou in dat woord nabijkomt. Precies zoals Jezus verzekerde toen Hij het had over de Geest die zou komen: die zal je alles duidelijk maken wat Ik gezegd heb (Johannes 14:26).