‘De Bijbel is meer dan een gewoon boek. Het is het boek bij uitstek waarin mensen God kunnen ontmoeten. Dat vergt van vertalers dat ze én deskundig zijn én liefde voor de Bijbel hebben’ Met projectleider Matthijs de Jong kijken we terug en vooruit.