In het bekende verhaal over koning Belsassar verschijnt er een hand die iets op de muur van de feestzaal schrijft. Alleen Daniël kan de tekens lezen en vertelt wat er staat.