1 Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.
erwin-mazier
3 Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook.
500-christiaan-erwich-3 (1)
4 De zon verandert in duisternis
en de maan in bloed
voordat de dag van de HEER komt,
groot en ontzagwekkend.
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die Hij roept zal worden gered.
1 Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen
zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.
3 Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook.
4 De zon verandert in duisternis
en de maan in bloed
voordat de dag van de HEER komt,
groot en ontzagwekkend.
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die Hij roept zal worden gered.