1 Loof de HEER, volken op aarde,

prijs Hem, naties overal:

2 zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.


Halleluja!

1 Loof de HEER, volken op aarde,

prijs Hem, naties overal:

2 zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.


Halleluja!