1 Loof de HEER, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
2 zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!
1 Loof de HEER, volken op aarde,
prijs Hem, naties overal:
2 zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!