1 Een pelgrimslied.


Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen,

zo omringt de HEER zijn volk

van nu tot in eeuwigheid.


3 De scepter van het kwaad zal niet rusten

op het land van de rechtvaardigen

en de rechtvaardigen zullen het onrecht

de hand niet reiken.


4 Wees goed voor wie goed is, HEER,

voor de oprechte van hart.

5 Maar wie een dwaalweg gaat –

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.


Vrede over Israël!

1 Een pelgrimslied.


Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen,

zo omringt de HEER zijn volk

van nu tot in eeuwigheid.


3 De scepter van het kwaad zal niet rusten

op het land van de rechtvaardigen

en de rechtvaardigen zullen het onrecht

de hand niet reiken.


4 Wees goed voor wie goed is, HEER,

voor de oprechte van hart.

5 Maar wie een dwaalweg gaat –

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.


Vrede over Israël!