1 Voor de koorleider. Een psalm van David.


2 Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?

Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?


4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.


6 Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.


2 Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?

Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?


4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.

5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.


6 Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.