1 Een pelgrimslied van David.


Hoe goed is het, hoe heerlijk

als broeders bijeen te wonen!


2 Goed als olie op het hoofd

die neervalt op de baard,

de baard van Aäron,

en neervalt op de hals van zijn gewaad,


3 als de dauw van de Hermon

die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:

leven voor altijd.

1 Een pelgrimslied van David.


Hoe goed is het, hoe heerlijk

als broeders bijeen te wonen!


2 Goed als olie op het hoofd

die neervalt op de baard,

de baard van Aäron,

en neervalt op de hals van zijn gewaad,


3 als de dauw van de Hermon

die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:

leven voor altijd.