1 Halleluja!


Loof God in zijn heilige woning,

loof Hem in zijn machtig gewelf,

2 loof Hem om zijn krachtige daden,

loof Hem om zijn oneindige grootheid.


3 Loof Hem met hoorngeschal,

loof Hem met harp en lier,

4 loof Hem met dans en tamboerijn,

loof Hem met snaren en fluit.


5 Loof Hem met klinkende bekkens,

loof Hem met slaande cimbalen.

6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.


Halleluja!

1 Halleluja!


Loof God in zijn heilige woning,

loof Hem in zijn machtig gewelf,

2 loof Hem om zijn krachtige daden,

loof Hem om zijn oneindige grootheid.


3 Loof Hem met hoorngeschal,

loof Hem met harp en lier,

4 loof Hem met dans en tamboerijn,

loof Hem met snaren en fluit.


5 Loof Hem met klinkende bekkens,

loof Hem met slaande cimbalen.

6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.


Halleluja!