1 Voor de koorleider. Een psalm van David.


admin-ajax (1)

2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.


4 Moge Hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela

5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.


6 Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.


7 Nu weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.


8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9 Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.


10 HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij U aanroepen.

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.


2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood

en de naam van Jakobs God u beschermen,

3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,

uit Sion u bijstaan.


4 Moge Hij al uw gaven gedenken,

uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela

5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt,

en al uw plannen doen slagen.


6 Laat ons juichen om uw overwinning,

het vaandel heffen, in de naam van onze God.

Moge de HEER al uw wensen vervullen.


7 Nu weet ik zeker:

de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,

Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel

met de overwinning door zijn machtige hand.


8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de HEER, onze God.

9 Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.


10 HEER, schenk de koning de overwinning,

antwoord ons wanneer wij U aanroepen.