1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

admin-ajax (1)
2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood
en de naam van Jakobs God u beschermen,
3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,
uit Sion u bijstaan.

4 Moge Hij al uw gaven gedenken,
uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela
5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

6 Laat ons juichen om uw overwinning,
het vaandel heffen, in de naam van onze God.
Moge de HEER al uw wensen vervullen.

7 Nu weet ik zeker:
de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,
Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel
met de overwinning door zijn machtige hand.

8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de naam van de HEER, onze God.
9 Anderen buigen en vallen ter aarde,
wij richten ons op en houden stand.

10 HEER, schenk de koning de overwinning,
antwoord ons wanneer wij U aanroepen.
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood
en de naam van Jakobs God u beschermen,
3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom,
uit Sion u bijstaan.

4 Moge Hij al uw gaven gedenken,
uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela
5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

6 Laat ons juichen om uw overwinning,
het vaandel heffen, in de naam van onze God.
Moge de HEER al uw wensen vervullen.

7 Nu weet ik zeker:
de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde,
Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel
met de overwinning door zijn machtige hand.

8 Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de naam van de HEER, onze God.
9 Anderen buigen en vallen ter aarde,
wij richten ons op en houden stand.

10 HEER, schenk de koning de overwinning,
antwoord ons wanneer wij U aanroepen.