1 Van David.

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
leesplan ontdekkingstocht website
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.

12 Aan wie in ontzag voor Hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.

18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
19 Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.

20 Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op U is mijn hoop gevestigd.

22 God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.
1 Van David.

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

4 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

8 Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

11 Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.

12 Aan wie in ontzag voor Hem leven,
leert de HEER de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.

18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
19 Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.

20 Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op U is mijn hoop gevestigd.

22 God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.