1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.


Boven alle steden van Jakob

heeft de HEER de poorten van Sion lief,

zijn vesting op de heilige bergen.

3 Van u wordt met lof gesproken,

stad van God. sela


4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië

zijn alle hier geboren.’

5 Met recht kan men van Sion zeggen:

‘Welk volk ook, het is hier geboren,

de Allerhoogste houdt Sion in stand.’


6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:

‘Dit volk is hier geboren.’ sela

7 En dansend zingen zij:

‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.


Boven alle steden van Jakob

heeft de HEER de poorten van Sion lief,

zijn vesting op de heilige bergen.

3 Van u wordt met lof gesproken,

stad van God. sela


4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.

Filistea, Tyrus en Nubië

zijn alle hier geboren.’

5 Met recht kan men van Sion zeggen:

‘Welk volk ook, het is hier geboren,

de Allerhoogste houdt Sion in stand.’


6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:

‘Dit volk is hier geboren.’ sela

7 En dansend zingen zij:

‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’