1 voor het doorvertellen van wat je hebt gehoord
en voor het verraden van een geheim.
Dan toon je terechte schaamte
en sta je bij iedereen in de gunst.

Maar schaam je niet voor de volgende dingen
en maak geen fouten uit angst voor gezichtsverlies.
2 Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en zijn verbond,
en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt het een goddeloze vrij,
3 voor de verrekening van kosten met metgezel en reisgenoot,
en voor een gift uit andermans erfenis.
4 Schaam je niet voor nauwgezetheid met weegschaal en gewichten,
en voor rijkdom of armoede,
5 voor winst als je goederen verkoopt,
voor een strenge opvoeding van je kinderen
en voor de bloedige afstraffing van een slechte slaaf.
6 Als je een onbetrouwbare vrouw hebt, berg dan alles goed op,
waar veel handen zijn, moet je je bezit achter slot en grendel houden.
7 Als je iets aflevert, tel en weeg het dan,
stel al je uitgaven en inkomsten te boek.
8 Schaam je niet een onverstandig en dwaas mens terecht te wijzen
en een hoogbejaarde die is aangeklaagd voor ontucht.
Dan toon je echte beschaving
en word je door iedereen gewaardeerd.
Zorgen om een dochter
9 Een vader ligt in stilte wakker om zijn dochter,
zorgen om haar verdrijven zijn slaap:
dat ze al in haar jeugd verwelkt,
dat ze als getrouwde vrouw door haar man wordt gehaat,
10 dat ze als maagd wordt onteerd
en zwanger wordt in haar ouderlijk huis,
dat ze haar man ontrouw is
of dat ze, eenmaal getrouwd, onvruchtbaar blijkt.
11 Bewaak een eigenzinnige dochter streng,
anders maakt ze je belachelijk bij je vijanden,
bezorgt ze je geroddel in de stad, een aanklacht van het volk
en maakt ze je bij velen te schande.
12 Let bij geen mens op schoonheid
en verkeer niet onder vrouwen,
13 want zoals uit kleren de mot tevoorschijn komt,
zo komt uit een vrouw haar kwaadaardigheid tevoorschijn.
14 Beter een kwaadaardige man dan een vrouw die vriendelijk doet,
want als een vrouw je te schande maakt, is hoon je deel.
Lofzang op Gods schepping
15 Ik wil nu de werken van de Heer gedenken
en vertellen wat ik heb gezien.
Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,
zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.
16 De zon ziet lichtend op alles neer,
het werk van de Heer is vol van zijn luister.
17 Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld
voluit te vertellen over alle wonderbare werken
die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht;
alles is gevestigd door zijn majesteit.
18 Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen
en doorziet hun verborgen plannen.
Want de Allerhoogste weet alles
en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren.
19 Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal
en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
20 Geen enkele gedachte ontgaat Hem
en niet één woord is voor Hem verborgen.

21 Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend,
van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde.
Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan,
Hij heeft van niemand raad nodig.
22 Hoe bekoorlijk zijn zijn werken,
hoe schitterend om te zien.
23 Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,
het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.
24 Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander,
Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
25 Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,
wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?
1 voor het doorvertellen van wat je hebt gehoord
en voor het verraden van een geheim.
Dan toon je terechte schaamte
en sta je bij iedereen in de gunst.

Maar schaam je niet voor de volgende dingen
en maak geen fouten uit angst voor gezichtsverlies.
2 Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en zijn verbond,
en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt het een goddeloze vrij,
3 voor de verrekening van kosten met metgezel en reisgenoot,
en voor een gift uit andermans erfenis.
4 Schaam je niet voor nauwgezetheid met weegschaal en gewichten,
en voor rijkdom of armoede,
5 voor winst als je goederen verkoopt,
voor een strenge opvoeding van je kinderen
en voor de bloedige afstraffing van een slechte slaaf.
6 Als je een onbetrouwbare vrouw hebt, berg dan alles goed op,
waar veel handen zijn, moet je je bezit achter slot en grendel houden.
7 Als je iets aflevert, tel en weeg het dan,
stel al je uitgaven en inkomsten te boek.
8 Schaam je niet een onverstandig en dwaas mens terecht te wijzen
en een hoogbejaarde die is aangeklaagd voor ontucht.
Dan toon je echte beschaving
en word je door iedereen gewaardeerd.
Zorgen om een dochter
9 Een vader ligt in stilte wakker om zijn dochter,
zorgen om haar verdrijven zijn slaap:
dat ze al in haar jeugd verwelkt,
dat ze als getrouwde vrouw door haar man wordt gehaat,
10 dat ze als maagd wordt onteerd
en zwanger wordt in haar ouderlijk huis,
dat ze haar man ontrouw is
of dat ze, eenmaal getrouwd, onvruchtbaar blijkt.
11 Bewaak een eigenzinnige dochter streng,
anders maakt ze je belachelijk bij je vijanden,
bezorgt ze je geroddel in de stad, een aanklacht van het volk
en maakt ze je bij velen te schande.
12 Let bij geen mens op schoonheid
en verkeer niet onder vrouwen,
13 want zoals uit kleren de mot tevoorschijn komt,
zo komt uit een vrouw haar kwaadaardigheid tevoorschijn.
14 Beter een kwaadaardige man dan een vrouw die vriendelijk doet,
want als een vrouw je te schande maakt, is hoon je deel.
Lofzang op Gods schepping
15 Ik wil nu de werken van de Heer gedenken
en vertellen wat ik heb gezien.
Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,
zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.
16 De zon ziet lichtend op alles neer,
het werk van de Heer is vol van zijn luister.
17 Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld
voluit te vertellen over alle wonderbare werken
die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht;
alles is gevestigd door zijn majesteit.
18 Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen
en doorziet hun verborgen plannen.
Want de Allerhoogste weet alles
en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren.
19 Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal
en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
20 Geen enkele gedachte ontgaat Hem
en niet één woord is voor Hem verborgen.

21 Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend,
van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde.
Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan,
Hij heeft van niemand raad nodig.
22 Hoe bekoorlijk zijn zijn werken,
hoe schitterend om te zien.
23 Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,
het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.
24 Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander,
Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
25 Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,
wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?