1 Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. ā€˜Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek,ā€™ zei hij, maar haar vader weigerde hem de toegang. 2 ā€˜Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten,ā€™ zei hij. ā€˜Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongere zus is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats?ā€™ 3 Toen zei Simson: ā€˜Ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten!ā€™ 4 Hij ging weg, ving driehonderd vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij twee aan twee met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. 5 Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenschoven en het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. 6 De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. Toen ze erachter kwamen dat Simson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken ze het huis van Simsons schoonvader in Timna in brand, zodat Simsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. 7 Toen zei Simson: ā€˜O, gaat het er hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten voor ik me gewroken heb!ā€™ 8 En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Etam.
9 De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Lechi en begonnen zich van daar te verspreiden. 10 De JudeeĆ«rs vroegen hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord: ā€˜We zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan.ā€™ 11 Toen gingen drieduizend JudeeĆ«rs naar Simsons rotshol bij Etam. ā€˜Hoe kon je ons dit aandoen?ā€™ vroegen ze. ā€˜Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn!ā€™ Maar Simson zei: ā€˜Ik heb hun alleen betaald gezet wat zij mij hebben aangedaan.ā€™ 12 ā€˜We zijn gekomen om je gevangen te nemen,ā€™ zeiden de JudeeĆ«rs. ā€˜We gaan je uitleveren aan de Filistijnen.ā€™ ā€˜Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden,ā€™ zei Simson. 13 ā€˜Nee, daar is geen sprake van,ā€™ verzekerden ze hem. ā€˜We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet.ā€™ Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol 14 en brachten hem naar Lechi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de HEER in hem. De touwen waarmee hij gebonden was leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. 15 Hij zag een ezelskaak liggen; het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood.
16 ā€˜Met een ezelskaak
heb ik die ezels flink geraakt.
Met een ezelskaak
heb ik er duizend afgemaakt!ā€™
riep hij uit, 17 en hij gooide het bot weer weg. Hij noemde die plek Ramat-Lechi. 18 Hij had ondertussen hevige dorst gekregen, en daarom riep hij tot de HEER: ā€˜Aan U, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen?ā€™ 19 Toen liet God in de kom van het dal bij Lechi de aarde openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. Daarom noemt men die bron, die tot op de dag van vandaag bij Lechi te vinden is, En-Hakkore.
20 Tijdens de Filistijnse overheersing leidde Simson Israƫl als rechter, twintig jaar lang.