1 Wie zijn zoon liefheeft, geeft hem regelmatig met de stok,
en uiteindelijk zal hij vreugde in hem vinden.
2 Wie zijn zoon opvoedt, zal plezier van hem hebben
en onder bekenden trots over hem spreken.
3 Wie zijn zoon onderwijst, zal zijn vijanden jaloers maken
en onder zijn vrienden vol vreugde over hem spreken.
4 Ook al is de vader van zo’n zoon gestorven,
het lijkt of hij er nog is, omdat hij voortleeft in zijn zoon.
5 Bij zijn leven zag hij hem met vreugde,
bij zijn einde had hij geen verdriet.
6 Zijn vijanden liet hij een wreker na,
zijn vrienden een man die hun goedheid beloont.
7 Wie zijn zoon vertroetelt, moet voortdurend zijn wonden verbinden,
en bij elke kreet slaat de schrik hem om het hart.
8 Een ongetemd paard wordt koppig,
een zoon die niet wordt beteugeld eigenzinnig.
9 Verwen een kind, en het treft je met ontzetting,
speel met hem, en het doet je verdriet.
10 Maak geen plezier met hem, anders lijd je samen pijn
en blijf je tandenknarsend achter.
11 Geef hem in zijn jeugd niet te veel vrijheid,
zie zijn fouten niet door de vingers.
12 Buig zijn nek als hij nog jong is,
geef hem geregeld slaag zolang hij een kind is;
dan wordt hij niet koppig en ongehoorzaam
en heb je geen verdriet door hem.
13 Voed je zoon op, laat hem voor je werken,
anders zul je je ergeren aan zijn onbeschaamdheid.
Gezondheid
14 Beter arm maar gezond en sterk van gestel
dan rijk maar lichamelijk een wrak.
15 Een gezond gestel is beter dan alle goud,
een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom.

Hier volgen uitspraken over spijzen.

16 Geen enkele rijkdom gaat gezondheid te boven,
geen enkele blijdschap overtreft de vreugde van het hart.
17 Beter de dood dan een bitter leven,
beter eeuwige rust dan een slepende kwaal.
18 Goede spijzen, neergezet voor iemand die niet in staat is te eten,
zijn als spijsoffers bij een graf.
19 Wat heeft een afgod aan een offergave?
Hij kan immers eten noch ruiken.
Zo is het met hem die door de Heer met ziekte wordt vervolgd.
20 Hij ziet de spijzen voor zich staan en zucht,
zoals een eunuch zucht wanneer hij een meisje omarmt.
Zo is het met hem die met geweld zijn recht wil laten gelden.

21 Geef je niet over aan verdriet
en kwel jezelf niet met gepieker.
22 Blijdschap doet een mens leven,
en een vrolijk mens leeft lang.
23 Ontspan je, spreek jezelf moed in
en houd verdriet op een afstand,
want verdriet heeft velen te gronde gericht
en dient geen enkel doel.
24 Jaloezie en woede verkorten je leven,
zorgen maken je oud voor je tijd.
25 Wie vrolijk en opgewekt is, heeft een goede eetlust
en geniet van zijn maaltijd.