1 Een pelgrimslied.

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,
die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.

3 De scepter van het kwaad zal niet rusten
op het land van de rechtvaardigen
en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.

4 Wees goed voor wie goed is, HEER,
voor de oprechte van hart.
5 Maar wie een dwaalweg gaat –
HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.

Vrede over Israël!