1 Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot Hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng Hem hulde, prijs zijn naam:
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.