1 Mijn zoon, houd mijn woorden in gedachten,
vergeet mijn richtlijnen niet,
2 denk altijd aan wat ik je leer,
dan zul je blijven leven.
Koester mijn lessen als het licht in je ogen,
3 draag mijn woorden als een ring aan je vinger,
schrijf ze in je hart.
4 Zeg tegen Wijsheid: ‘Je bent mijn zuster,’
noem Inzicht je vriendin.
5 Ze behoeden je voor ontrouwe vrouwen,
voor afgedwaalde vrouwen met hun vleierij.
6 Ik stond eens in mijn huis aan het raam
en keek door het venster naar buiten.
7 Ik zag daar onervaren jongens;
een van hen, zag ik, ontbrak het aan verstand.
8 Hij liep door de straat,
kwam bij de hoek waar zo’n vrouw woont,
hij was vlak bij haar huis.
9 Het was in de schemering, de avond viel,
de nacht brak aan, duisternis verspreidde zich.
10 En kijk, daar komt die vrouw op hem af,
gekleed als een hoer, een listig karakter.
11 Ongedurig en losbandig,
als iemand die in huis geen rust vindt,
12 loopt ze nu eens in de straten, dan weer op de pleinen,
op elke straathoek staat ze op de loer.
13 Ze grijpt de jongen vast en kust hem,
schaamteloos kijkt ze hem aan.
14 Ze zegt: ‘Ik moest een vredeoffer brengen,
vandaag heb ik mijn geloften ingelost.
15 Daarom ben ik de deur uit gegaan,
ik ging op zoek naar jou, nu heb ik je gevonden.
16 Ik heb mijn bed al opgemaakt met kostbaar linnen,
met bontgekleurde dekens uit Egypte.
17 Ik heb het besprenkeld met mirre,
met aloë en kaneel.
18 Kom, laten we dronken worden van de liefde,
laten we genieten van het minnespel tot in de morgen.
19 Mijn man is niet thuis,
hij is ver weg, hij is op reis
20 en heeft meer dan voldoende geld bij zich.
Hij komt pas terug wanneer het vollemaan is.’
21 Zo verleidt ze hem met haar mooie woorden,
ze palmt hem in met haar lokkende taal,
22 en zonder na te denken loopt hij achter haar aan,
zoals een os die naar de slachtbank gaat,
zoals een dwaas die voor straf geketend is
23 totdat een pijl zijn lever doorboort,
zoals een vogel in het net vliegt
en niet beseft dat het hem zijn leven kost.
24 Nu dan, mijn zonen, luister naar mij,
schenk aandacht aan mijn woorden.
25 Volg de wegen van zo’n vrouw niet,
dwaal niet op haar paden.
26 Veel slachtoffers heeft zij gemaakt,
talloos velen zijn door haar geveld.
27 Haar woning is de toegang tot het dodenrijk,
van daar daal je af tot in de kamers van de dood.