1 Een psalm voor het dankoffer.


Juich de HEER toe, heel de aarde,

2 dien de HEER met vreugde,

kom tot Hem met jubelzang.

3 Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,

zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.


4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,

hef in zijn voorhoven een lofzang aan,

breng Hem hulde, prijs zijn naam:

5 de HEER is goed,

zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht.