1 Halleluja!

Loof God in zijn heilige woning,
loof Hem in zijn machtig gewelf,
2 loof Hem om zijn krachtige daden,
loof Hem om zijn oneindige grootheid.

3 Loof Hem met hoorngeschal,
loof Hem met harp en lier,
4 loof Hem met dans en tamboerijn,
loof Hem met snaren en fluit.

5 Loof Hem met klinkende bekkens,
loof Hem met slaande cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!