1 Een psalm van David.


admin-ajax

Bijbel voor dummies: zeven bijbelverzen om uit het hoofd te leren

Er zijn bijbelcitaten die prachtig prijken op een keramieken of digitale tegel. Er zijn stukjes tekst die je steeds opnieuw moet lezen om ze beter te gaan begrijpen. Maar er zijn ook bijzondere zinnen die krachtiger worden wanneer je ze luidop laat klinken. Deze zeven stukjes zijn alvast de moeite waard om uit het hoofd te leren. Voor jezelf, of ter inspiratie van je omgeving.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.


2 Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,

admin-ajax (6)

Krachtige teksten

Waar haal jij je kracht vandaan? Het is een vraag die vaak terugkeert op momenten waarop we tegen onze grenzen aan lopen. Omdat het leven tegenzit, of omdat we onszelf een periode van vasten en bezinning opleggen. Ook in de huidige crisis hebben heel wat mensen zich die vraag gesteld. Waarvan leef ik eigenlijk? 

3 Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.


4 Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.


5 U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.


6 Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.