1 Van David.

U, HEER, roep ik aan,
mijn rots, houd u niet doof.
Als U blijft zwijgen, word ik
een dode met de doden in het graf.

2 Hoor mijn smeekbede
als ik U om hulp roep,
als ik mijn handen ophef
naar het hart van uw heiligdom.

3 Ruk mij niet weg met de kwaadwilligen,
met hen die onrecht doen,
die hun vrienden vrede wensen,
maar in hun hart zinnen op kwaad.

4 Geef hun wat ze verdienen,
vergeld hun naar hun daden,
naar het werk van hun handen,
laat hen voor hun misdrijven boeten.
5 Voor de daden van de HEER hebben ze geen oog,
noch voor het werk van zijn handen.
Daarom zal Hij hen afbreken en nooit meer opbouwen.

6 De HEER zij geprezen,
Hij heeft mijn smeekbede gehoord.
7 De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op Hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
Hem wil ik loven in mijn lied.

8 De HEER is de kracht van zijn volk,
een burcht van redding voor zijn gezalfde.
9 Red het volk dat U toebehoort, zegen het,
wees zijn herder en draag het voor eeuwig.