1 Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van de Korachieten, een kunstig lied. Een liefdeslied.

2 In mijn hart wellen de juiste woorden op,
mijn gedicht spreek ik uit voor de koning,
mijn tong is de pen van een vaardige schrijver.

3 U bent de mooiste van alle mensen
en lieflijkheid vloeit van uw lippen –
God heeft u voor altijd gezegend.

4 Gord uw zwaard aan de heup, o held,
het teken van uw majesteit en glorie.
5 Treed op in uw glorie en trek ten strijde
voor waarheid, deemoed en recht.
Laat uw hand geduchte daden verrichten.
6 Uw pijlen zijn gescherpt en treffen
de vijanden van de koning in het hart.
Volken vallen dood voor u neer.

7 Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god,
de scepter van het recht is uw koningsscepter,
8 u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad.
Daarom heeft God, uw God, u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.

9 Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel,
muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen,
10 juwelen sieren de dochters van koningen,
rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.

11 Luister, dochter, zie en hoor,
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
12 Begeert de koning uw schoonheid,
buig voor hem, hij is uw heer.
13 Dochter van Tyrus, met geschenken
zoeken de rijksten van het volk uw gunst.

14 Stralend wacht de koningsdochter binnen,
van goudbrokaat is haar mantel.
15 Een kleurige stoet brengt haar naar de koning,
in haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen.
Zij worden naar hem toe gebracht;
16 begeleid door gejuich en vreugdezang
gaan zij het paleis van de koning binnen.

17 Uw zonen volgen uw voorouders op,
u laat hen heersen over heel het land.
18 Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht,
alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd.