1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.


2 U bent uw land genadig geweest, HEER,

U keerde het lot van Jakob ten goede,

3 nam de schuld van uw volk weg

en bedekte al zijn zonden. sela

4 U bedwong uw woede

en wendde u af van uw brandende toorn.


5 God, onze helper, keer tot ons terug,

onderdruk uw afschuw van ons.

6 Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,

verbolgen zijn van geslacht op geslacht?


7 Breng ons weer tot leven,

dan zullen wij ons in U verheugen.

8 Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.


9 Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!


admin-ajax (4)

Liefde in de NBV21

Valentijnsdag: een dag die in het teken staat van de liefde. Van anonieme liefdesverklaringen, handgeschreven liefdesbrieven en rode rozen. Hét moment om te schrijven over het thema liefde in de NBV21. Liefde is een kernwoord in de Bijbel. Dit zijn drie bijbelteksten over liefde uit de NBV21.

10 Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11 trouw en liefde omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12 trouw bloeit uit de aarde op,

recht ziet uit de hemel toe.


13 De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14 Het recht gaat voor God uit

en baant voor Hem de weg.