1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob
heeft de HEER de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.
3 Van u wordt met lof gesproken,
stad van God. sela

4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
Filistea, Tyrus en Nubië
zijn alle hier geboren.’
5 Met recht kan men van Sion zeggen:
‘Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:
‘Dit volk is hier geboren.’ sela
7 En dansend zingen zij:
‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’